تغییر پیش شماره تلفن های شرکت ۱۳۹۷/۴/۱۶

با سلام

به اطلاع مشترکین محترم می رساند پیرو عملیات کابل برگردان مخابرات در منطقه و تغییر پیش شماره های تلفن های شرکت، شماره تماس های جدید شرکت به شرح ذیل می باشد :

34233032 - 026

34233049 - 026

34233045 - 026

34235918 - 026

34233802 - 026