تعرفه سرویس های میزبانی (Hosting) و خدمات ثبت دامنه (ِDomain) از اول فروردین 92 ۱۳۹۲/۱/۱

تعرفه های جدید ارائه خدمات Hosting روی سرور ویندوز داخل کشور و ثبت دامنه از  اول فروردین ماه 1392 به شرح ذیل می باشد:

 

سرویس هاستینگ

سرویس 50mb .............................................................. قیمت 600000 ریال

سرویس 100mb ............................................................ قیمت 800000 ریال

سرویس 200mb ............................................................ قیمت 1200000 ریال

سرویس 400mb ............................................................ قیمت 1700000 ریال

سرویس 1000mb ........................................................... قیمت 3800000 ریال

سرویس 5000mb ........................................................... قیمت 9000000 ریال

 

ثبت / تمدید دامنه

دامنه com.   .............................................................. قیمت 450000 ریال

دامنه net.   .............................................................. قیمت 450000 ریال

 

دامنه org.   .............................................................. قیمت 450000 ریال

در صورتی ثبت / تمدید دامنه های فوق بدون سرویس هاستینگ باشد ، مبلغ 50000 ریال به تعرفه ها اضافه خواهد شد.

دامنه ir.   یکساله ......................................................... قیمت 70000 ریال

دامنه ir.   پنج ساله ...................................................... قیمت 200000 ریال