حضور شرکت سان وی در کنگره موبایل ایران ۱۳۹۱/۱۱/۲۶

پذیرای قدوم گرمتان در بخش نمایشگاهی کنگره موبایل ایران هستیم.

29 بهمن الی 2 اسفند 1391
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن 38 بخش ویژه AppPlanet

شرکت سان وی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت http://www.iranmobilecongress.com مراجعه بفرمایید.