افزایش تعرفه سرویس های میزبانی (Hosting) سرور ویندوز داخل کشور و خدمات ثبت دامنه ۱۳۹۱/۵/۷

 

تعرفه های ارائه خدمات Hosting روی سرور ویندوز داخل کشور و ثبت دامنه در سال 91 به شرح ذیل می باشد:

سرویس هاستینگ

سرویس 50mb .............................................................. قیمت 400000 ریال

سرویس 100mb ............................................................ قیمت 500000 ریال

سرویس 200mb ............................................................ قیمت 800000 ریال

سرویس 400mb ............................................................ قیمت 1200000 ریال

سرویس 1000mb ........................................................... قیمت 2500000 ریال

سرویس 5000mb ........................................................... قیمت 7500000 ریال

 

ثبت دامنه

دامنه com.   .............................................................. قیمت 250000 ریال

دامنه net.   .............................................................. قیمت 250000 ریال

دامنه org.   .............................................................. قیمت 250000 ریال

دامنه ir.   ............................................................. قیمت 70000 ریال